خرید لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ارزان

100
لایک اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ارزان

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی و خارجی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 100 لایک اینستاگرام ارزان

4000تومان
2000تومان
ثبت سفارش
200
لایک اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ارزان

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی و خارجی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 200 لایک اینستاگرام ارزان

8000تومان
4000تومان
ثبت سفارش
500
لایک اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ارزان

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی و خارجی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 500 لایک اینستاگرام ارزان

20000تومان
10000تومان
ثبت سفارش
1000
لایک اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ارزان

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی و خارجی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 1000 لایک اینستاگرام ارزان

40000تومان
20000تومان
ثبت سفارش
2000
لایک اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ارزان

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی و خارجی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 2000 لایک اینستاگرام ارزان

80000تومان
40000تومان
ثبت سفارش
5000
لایک اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ارزان

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی و خارجی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 5000 لایک اینستاگرام ارزان

200000تومان
100000تومان
ثبت سفارش
10000
لایک اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ارزان

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی و خارجی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 10000 لایک اینستاگرام ارزان

400000تومان
200000تومان
ثبت سفارش
15000
لایک اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ارزان

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی و خارجی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 15000 لایک اینستاگرام ارزان

600000تومان
300000تومان
ثبت سفارش
20000
لایک اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ارزان

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی و خارجی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 20000 لایک اینستاگرام ارزان

800000تومان
400000تومان
ثبت سفارش
25000
لایک اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ارزان

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی و خارجی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 25000 لایک اینستاگرام ارزان

1000000تومان
500000تومان
ثبت سفارش

خدمات خرید لایک اینستاگرام ارزان ایرانی واقعی

 • بیش از 980000

  سفارش انجام شده
 • بیش از 690000

  لایک ارسال شده
 • بیش از 850000

  مشتری با رضایت
خرید لایک اینستاگرام

خرید لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

100
لایک ایرانی واقعی

افزایش لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

خرید لایک ایرامی واقعی اینستاگرام

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی ایرانی واقعی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 100 لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

6000تومان
3000تومان
ثبت سفارش
200
لایک ایرانی واقعی

افزایش لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

خرید لایک ایرامی واقعی اینستاگرام

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی ایرانی واقعی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 200 لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

12000تومان
6000تومان
ثبت سفارش
500
لایک ایرانی واقعی

افزایش لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

خرید لایک ایرامی واقعی اینستاگرام

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی ایرانی واقعی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 500 لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

30000تومان
15000تومان
ثبت سفارش
1000
لایک ایرانی واقعی

افزایش لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

خرید لایک ایرامی واقعی اینستاگرام

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی ایرانی واقعی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 1000 لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

60000تومان
30000تومان
ثبت سفارش
2000
لایک ایرانی واقعی

افزایش لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

خرید لایک ایرامی واقعی اینستاگرام

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی ایرانی واقعی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 2000 لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

120000تومان
60000تومان
ثبت سفارش
5000
لایک ایرانی واقعی

افزایش لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

خرید لایک ایرامی واقعی اینستاگرام

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی ایرانی واقعی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 5000 لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

300000تومان
150000تومان
ثبت سفارش
10000
لایک ایرانی واقعی

افزایش لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

خرید لایک ایرامی واقعی اینستاگرام

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی ایرانی واقعی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 10000 لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

600000تومان
300000تومان
ثبت سفارش
15000
لایک ایرانی واقعی

افزایش لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

خرید لایک ایرامی واقعی اینستاگرام

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی ایرانی واقعی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 15000 لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

900000تومان
450000تومان
ثبت سفارش
20000
لایک ایرانی واقعی

افزایش لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

خرید لایک ایرامی واقعی اینستاگرام

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی ایرانی واقعی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 20000 لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

1200000تومان
600000تومان
ثبت سفارش
25000
لایک ایرانی واقعی

افزایش لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

خرید لایک ایرامی واقعی اینستاگرام

ارسال در کوتاه ترین زمان

پروفایل های لایک کننده ایرانی ایرانی واقعی

لایک اینستاگرام بدون ریزش

خرید 25000 لایک ایرانی واقعی اینستاگرام

1500000تومان
750000تومان
ثبت سفارش

خرید لایک اینستاگرام

در اینستاگرام محبوبیت یک پست با توجه به تعداد لایک آن سنجیده میشود بنابراین همواره تلاش هر کاربری در این اپلیکیشن بر این بوده که بتواند به تعداد لایک زیادی دست یابد. لایک اینستاگرام میتواند میزان تعداد طرفداران یک پیج را مشخض کند؛ طبیعی است که وقتی لایک بیشتری داشته باشید نه تنها آمار مناسبی بدست می آورید بلکه نزد دیگران نیز اعتبار بیشتری کسب میکنید. بسیاری از پیج ها در اینستاگرام فالوور های زیادی دارند که وقتی پستی منتشر میکنند، لایک زیادی نخورده و این نشانه بسیار بدی برای یک پیج است چرا که میتواند نشان دهد مشارکت فالوور های این پیج بسیار پایین بوده و یا اعتبار کمی نزد کاربران دارد و چه بسا دارای فالوور های فیک باشد که پستش را لایک نمیکنند! از این رو همواره تعداد لایک در اینستاگرام یکی از مهمترین عامل های موفقیت، اعتبار و محبوبیت یک پیج است. بنابراین خدمات خرید لایک اینستاگرام را برای شما عزیزان مهیا کردیم تا دیگر نگران تعداد لایک های پست خود نباشید.

خرید لایک اینستاگرام

مزایای خرید لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام مزایای بسیار زیادی دارد. هنگامی که در اینستاگرام پستی میگذارید، اولین نگاه هر کاربر به تعداد لایک های آن میباشد. اگر یک پیج بیزنس برای کسب و کار خود داشته باشید طبیعتا یکی از عوامل نگران کننده شما تعداد لایک های اینستاگرام شما خواهد بود. اینستاگرام تبدیل به محیطی رقابتی شده است بنابراین باید پیجی داشته باشید که نسبت به رقیب خود پیشرو باشید. مزایای خرید لایک اینستاگرام تنها به جذابیت پیج محدود نمیشود بلکه مزایای بسیار زیادی دارد که برخی از آنها شامل :

 • با خرید لایک اینستاگرام میتوانید در کوتاه ترین زمان ممکن وارد اکسپلور شوید و پست اینستاگرام خود را در معرض دید میلیون ها کاربر در سراسر دنیا قرار دهید.
 • تعداد زیاد لایک اینستاگرام یک امتیاز محسوب شده و پیج شما نزد کاربران اینستاگرام اعتبار بیشتری خواهد داشت.
 • افزایش لایک اینستاگرام سبب افزایش فالوور نیز میگردد چرا که کاربران با دیدن پست ارزشمند شما وارد پیجتان شده و در صورت تمایل فالوو میکنند!
 • خرید لایک اینستاگرام سبب افزایش تعامل با کاربران میگردد و مخاطبین بیشتری را به سوی پیجتان میکشاند.
 • با خرید لایک میتوانید در کوتاه ترین زمان به بیشترین بازدهی پست خود برسید در صورتی که در حالت نرمال امکان چنین کاری کمی دشوار است.
 • و .......

چه کسانی به خرید لایک اینستاگرام نیاز دارند؟

هیچ محدودیتی ندارد همه ما در اینستاگرام در شرایطی نیاز به خرید لایک داریم! اگر در اینستاگرام پیجی برای بیزنس خود راه اندازی کرده باشید طبیعتا میزان نیاز به لایک اینستاگرام را درک کرده اید، اگر چه تنها شامل پیج های کاری نمیشود بلکه بسیاری از کاربران در سراسر اینستاگرام نیز به دنبال خرید لایک هستند برخی به دلایل مچرا که کم بودن تعداد لایک ها جالب به نظر نمیرسد. بسیاری از سلبریتی ها نیز برای جا نماندن از چرخه رقابت همواره میزان زیادی از لایک های پست خود را با خرید آن تهیه میکنند چرا که راهی بسیار ساده و بهینه میباشد و با صرفه جویی در زمان میتوان بیشترین آمار لایک را برای یک پست کسب نمود.

لایک اینستاگرام واقعی!

طبیعتا هنگامی که گزینه خرید لایک را برای افزایش دادن لایک پست خود در اینستاگرام انتخاب میکنید به دنبال لایک واقعی هستید. چرا که هیچکس به لایک فیک تمایلی ندارد چرا که لایک فیک نه تنها از پروفایل های نا مناسبی برخوردار است، بلکه ریزش شدیدی دارد و اگر کسی قصد داشته باشد افراد لایک کننده پست شما را مشاهده کند، متوجه فیک بودن لایک های شما خواهد شد؛ از این رو بسیاری از افراد به دنبال افزایش لایک واقعی اینستاگرام خود میگردند، گزینه خرید لایک واقعی اینستاگرام را انتخاب میکنند. اینگونه نه تنها خود را به تمامی افرادی که لایک میکنند معرفی نموده و بهترین نتیجه ممکن را کسب میکنید بلکه از طرفی کیفیت کار را هم حفظ کرده و اگر کسی به دنبال افراد لایک کننده شما باشد متوجه واقعی بودن لایک ها خواهد شد و هیچ شبه ای باقی نخواهد ماند. با خرید لایک واقعی اینستاگرام میتوانید بهترین تجربه در افزایش لایک های خود را داشته باشید.

افزایش لایک اینستاگرام ایرانی

خرید ویو خدمات لایک خود را با توجه به نیاز کاربران ارائه میدهد. اکثر کاربران سایت ما ساکن ایران بوده و کسب و کاری که دارند مرتبط با همزبان های خود میشود؛ از این رو شما میتوانید با خرید لایک ایرانی اینستاگرام نیاز خود را برطرف نموده و پست خود را در معرض بینندگان ایرانی قرار دهید. پروفایل هایی عکس شما را لایک میکنند ایرانی و واقعی بوده و در نهایت کیفیت برای شما ارسال میگردند.

لایک ارزان اینستاگرام؛ صرفه جویی در هزینه

سرویس لایک ارزان اینستاگرام متناسب با آن دسته از افراد بوده که کیفیت کار صرفا برایشان اهمیت زیادی ندارند و قصد این را دارند که تعداد لایک را افزایش دهند. خرید لایک ارزان اینستاگرام در هزینه صرفه جویی کرده ولی از کیفیت بالایی برخوردار نیست؛ چرا که اغلب پروفایل هایی که لایک میکنند ترکیبی از پروفایل های ایرانی و خارجی و غیرفعال هستند. از بیشترین کاربرد های لایک ارزان هنگام سفارش در حجم بالا میباشد؛ از این رو غالبا افرادی که قصد دارند تعداد بسیار زیادی لایک خریداری کنند، سعی میکنند با خرید لایک ارزان اینستاگرام در هزینه های خود صرفه جویی کنند. ما نیز سعی کرده ایم سرویس لایک ارزان اینستاگرام خود را با نازلترین قیمت و در نهایت سرعت به کاربران دوست داشتنی خود ارائه نماییم.

لایک اینستاگرام بدون ریزش

کاربران زیادی در سراسر دنیا به دنبال خرید لایک بدون ریزش اینستاگرام میباشند. برخی از کاربران پس از خرید لایک اینستاگرام دچار ریزش لایک میشوند و مجبور میشوند برای جبران لایک های کاهش یافته مجددا هزینه کنند؛ لازم به ذکر است که ریزش لایک بیشتر در پروفایل ها و لایک های فیک اتفاق می افتد و اگر لایک را با کیفیت مناسب خریداری کنید طبیعتا هرگز شاهد ریزش آن نخواهید بود. ما نیز سرویس هایی که ارائه داده ایم بدون ریزش میباشند و شما دوستان با خیالت راحت میتوانید به هر میزان که لایک نیاز دارید برای پست اینستاگرام خود خریداری کنید.

ارسال لایک ها در نهایت سرعت

میدانیم هنگامی که برای پستی لایک خریداری میکنید طبیعتا انتظار دارید سفارشتان در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گردد. ما نیز تمامی تلاش خود را کرده ایم که بتوانیم تک تک سفارشات خرید لایک اینستاگرام را با بالاترین سرعت ممکن و با ارسال فوری انجام دهیم. در واقع شما با خرید لایک از ما تجربه خرید لایک فوری اینستاگرام را کسب خواهید کرد.

نحوه خرید لایک اینستاگرام از ما

ثبت سفارش لایک اینستاگرام بسیار ساده میباشد. کافی است فرم ثبت سفارشی که در پایین سایت قرار داده شده است را پر کنید و سفارش خود را ثبت نمایید. پس از انتخاب نوع کیفیت لایک، تعداد آن را مشخص نموده و لینک پست اینستاگرامی را که قصد دارید لایک آن را افزایش دهید در بخش لینک پست وارد میکنید و سپس سفارش خود را به ثبت میرسانید. توجه کنید که هنگام خرید لایک اینستاگرام حتما پیجتان باز یا پابلیک باشد. چنانچه پیجتان پرایوت یا شخصی است لطفا قبل از ثبت سفارش پیج خود را باز نمایید تا اختلالی در انجام سفارش لایک شما پیش نیاید. امیدواریم بتوانیم با ارائه خدمات لایک اینستاگرام نیاز شما را در زمینه افزایش لایک را فراهیم کنیم و شاهد زیبایی بیشتر پیج اینستاگرام شما باشیم.

کیفیت لایک های ارسالی اینستاگرام چگونه میباشد؟

لایک اینستاگرام در سایت خرید ویو با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت به کاربران عزیز ارائه میگردد.

ارسال لایک اینستاگرام چقدر زمان میبرد؟

ارسال سفارشات لایک اینستاگرام بصورت فوری بوده و بلافاصله پس از ثبت در صف ارسال قرار میگیرد.